Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Aktivitetscenter Täby värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Aktivitetscenter Täby samlar in och använder dina personuppgifter samt dina rättigheter. Vi och våra leverantörer vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Genom att använda Aktivitetscenter Täbys tjänster, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Aktivitetscenter Täby använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken typ av information samlar vi in?
Vi samlar in kunduppgifter som namn, e-mailadress, telefonnummer, födelsedatum, betalningsinformation samt information om vilka tjänster du använder hos oss. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Vad använder vi informationen till?
När du gör en bokning eller förfrågan hos oss använder vi information som ditt namn, e-mailadress, telefonnummer, födelsedatum samt betalningsinformation. Ändamålet med denna behandling är att kunna fullgöra vårt avtal med dig genom att kunna administrera din bokning och vid behov kontakta dig vid eventuella frågor.
Vi använder även samma information som ovan för att tillhandahålla information om uppdateringar av våra tjänster, för att marknadsföra våra tjänster direkt till dig samt för att utföra kundnöjdhetsundersökningar. Ändamålet med denna behandling är vårt berättigade intresse att hålla dig som kund informerad om förändringar i våra tjänster, att marknadsföra befintliga eller nya tjänster samt att förbättra våra tjänster till din nytta.

Hur samlar vi in informationen?
Vi samlar in informationen i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss.
Vi samlar in information genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge sparar vi informationen?
Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.
Andra bolag inom Laserdome Stockholm: Då vi inom vår koncern har koncerngemensamma funktioner kan dina uppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen.
Leverantörer och underleverantörer: Vi anlitar leverantörer för olika tjänster, t.ex. bokningssystem samt betalningssystem. För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden mot dig som kund så kan din information delas med dessa leverantörer.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Vi tillgodoser dina rättigheter kring dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta inkluderar din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning, klagomål och skadestånd.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd med hjälp av kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

Kontaktformulär angående vår Integritetspolicy